HVA GJØR VI

GRAFISK DESIGN

En sterk og klar visuell identitet er viktig for å differensiere og posisjonere en
bedrift eller merkevare. Identitetsdesign, servicedesign eller pakningsdesign med utspring
fra produktets kvaliteter gjør det enklere å fremstå relevant overfor målgruppene.

Vi utvikler alt fra logo til komplette designprogram, og bidrar til å sikre
at kommunikasjonen fremstår enhetlig på tvers av flater og mediekanaler.

WEBUTVIKLING

En bra hjemmeside er interessant og relevant for leseren og den er i tråd med virksomhetens
mål og mening. Prosessen frem til en representativ hjemmeside kan også være kortreist!

BING DESIGN utvikler responsive websider fra A til Å eller fra C til D. Vi designer webstruktur
og grafisk uttrykk, vi skriver tekst, og vi programmerer, publisererer og hoster siten.

Visuell oppgradering og oppdatering av innhold på en eksisterende hjemmeside er også
tiltak vi kan bidra med å få på plass.

SOSIALE MEDIER

Som del av en kampanjestrategi, eller som mer frittstående virkemidler, er sosiale medier
en verdifull, men kompleks kanal – i konstant utvikling.

For å kunne tilby effektive og tidsriktige løsninger, samarbeider vi gjerne med spesialister
på området når det er hensiktsmessig. Andre ganger ordner vi det enkelt og greit selv.

STRATEGI

Alice i Eventyrland lærte at hvis du ikke vet hvor du vil, spiller det ingen rolle hvilken vei du tar.
I virkeligheten handler det om å definerer hva man skal være for hvem og hvor man skal
– både på kort og lang sikt.

BING DESIGN bidrar med utvikling av kommunikasjonsstrategier og implementering av
tiltaksplaner for systematisk kommunikasjon overfor de rette målgruppene over tid.

INNHOLD

Det å utvikle et godt omdømme er en altomfattende oppgave. Et hvert kontaktpunkt med
omverdenen bidrar til å prege bildet som ofte er både skiftende og fragmentert.
Filosofen Paul Watzlawic uttrykte det ganske enkelt slik: “One can not not communicate.”

Budskapsdefinering og utvikling av kommunikasjon, både innad i bedriften og ut mot markedet, er
oppgaver vi gjerne bidrar til å sette i system. Vi produserer og plasserer innhold i alle typer medier.